Výhody PureFlow

 + LEHKÁ NÁHRADA TRADIČNÍCH FILTRAČNÍCH MATERIÁLŮ
Tvarově přizpůsobivý materiál lehký pro manipulaci.
300 g PureFlow (1 balení) např. plně nahradí 25 kg písku.

+ ZACHYCUJE MENŠÍ NEČISTOTY
Zachycování nečistot až do 0,003 mm.
/Filtrační písek zachytí nečistoty jen 10x větší hrubosti./

+ SNADNÉ ZACHYTÁVÁNÍ NEČISTOT
Vysoká absorpce nečistot, méně častá potřeba proplachování = méně dopouštěné vody a další úspora za její úpravu a ohřev.
/Pískovou filtraci je nutné 3x – 4x častěji proplachovat./

+ Nízká tlaková ztráta = úspora za energii.
/Tlaková ztráta s použitím písku je 10x vyšší./

Představení PureFlow

Vylepšete svoji filtraci
PureFlow je inovativní, vysoce účinný filtr pro čištění kapalin, plynů a často se používá například jako náhrada původních náplní v bazénových filtracích.

PureFlow je vyráběn vrstvením nekonečného polymerního vlákna. Kilogram PureFlow obsahuje více než 650 km vlákna. 

S materiálem PureFlow při stejné filtrační vrstvě jako původní filtrační materiál dosáhete lepšího výsledku filtrování.

PureFlow z jednoho 300 g balení nahradí například  25 kg filtračního písku (1 pytel).

Ve filtrační nádobě PureFlow vytvoří dostatečnou filtrační vrstvu, která se přizpůsobí všem tvarům a rozměrům. Chomáčky není potřeba mačkat silou, pouze je potřeba se ujistit, že mezi chomáčky nezůstaly velké mezery až na dno nádoby. Minimální průměr filtrační nádoby musí být 20 cm.

PureFlow neplave, protože je těžší než voda. Materiál není ani vodou stlačován, voda snadno filtrační vrstvou protéká.

Pracovní tlak vody dostane nečistoty dovnitř materiálu PureFlow. Filtrace není omezena plochou, která se u tradičních filtrů rychle zanese. Materiál déle absorbuje nečistoty a zadrží jich daleko větší množství než tradiční filtrační materiály.

Bez použití flokulačních prostředků jsou odfiltrovány částice do velikosti až 0,010 mm, částečně do 0,003 mm a v malé míře i menší. Dosahuje se tak úspor i díky menší spotřebě doplňkových chemických přípravků (flokuantů).

Při používání nového filtračního materiálu PureFlow vás potěší vynikající vlastnost vláken a jejich struktur schopných odstranit velmi malé nečistoty i zákal.

Velká kapacita vstřebávání nečistot materiálem PureFlow umožňuje prodlužovat intervaly zpětného proplachování, čimž se snižují provozní náklady.

Náhrada za písek a filtrační kartuše

Vylepšete svoji filtraci a nahraďte stávající filtrační náplň materiálem PureFlow.

 • PureFlow lze použít do stávajících nádob filtrů s pískovou či jinou náplní a do kartušových filtrů.
 • Filtrační materiál PureFlow je schválený pro použití v bazénech a vířivkách. Je vhodný jako náhrada běžných filtračních náplní do filtrů pískových a kartušových, pro slanou i sladkou vodu.

Náhrada písku v pískové filtraci

Ve srovnání s písem odfiltruje PureFlow daleko menší nečistoty. Ušetříte za chemii i za dopouštění vody. Tlaková ztráta je minimální.

U bazénových filtrací porovnání ukazuje, že při používání filtračního písku, kde se zpětné proplachování provádí jednou, nebo dvakrát týdně se s PureFlow při stejné intenzitě používání stačí čištění jedním až dvěma zpětnými proplachy za měsíc. Zanedbatelná tak není ani úspora v ceně vody potřebné pro dopouštění bazénu. Rozdíl z vyšší ceny filtračního materiálu zaplatí úspory z provozu filtrace s PureFlow již v prvním roce používání.

 • Filtrační vrstvu v nádobě dodržte stejnou jako při použití filtračního písku. Filtrační nádobu nevyplňujte nikdy celou.
 • PureFlow používejte pouze do filtračních nádob s průměrem větším než 20 cm.
 • PureFlow z jednoho 300 g balení může teoreticky pojmout až 25 kg nečistot.
 • PureFlow může být používán jako písek max. 3 roky.
  Z hygienických důvodů se doporučuje měnit filtrační materiál každý rok. Prodloužení životnosti a použití v další sezóně lze docílit praním. /viz otázky a odpovědi/.
 • Upozornění pro systémy s automatickým zpětným proplachem
  Vzhledem k tomu, že při používání PureFlow se tlak vlivem nečistot zvýší jen nepatrně, nebude se spouštět automatické zpětné proplachování. Proto pravidelně kontrolujte průtok na tlakoměru a v případě potřeby spusťte zpětný proplach manuálně.

Použití pro bazény a vířivky místo kartuší

 • Až 10x delší použitelnost proti papírovým a textilním filtračním vložkám.
 • Vhodné pro všechny běžné filtry.
 • Neomezený průtok s nízkou tlakovou ztrátou.
 • Vysoký čisticí účinek.
 • Snadná manipulace.
 • Možné proprání a opakované použití.

PureFlow flexi

Výrobní řada velikostí

 • Průměr: 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 26 cm
 • Výška: 10 – 20 cm
 • Výroba individuálního rozměru pouze při objednání vyššího počtu kusů.

Návod na výměnu písku ve vaší filtrační nádobě
Při používání, prosím, berte na vědomí následující pokyny:
1. Odpojte filtrační zařízení od elektrické sítě.
2. Otevřete víko filtrační nádoby v souladu s pokyny výrobce.
3. Odstraňte původní filtrační materiál (písek, filtrační vložky, apod.)

FOTO: před naplněním filtrační hmotou PureFlow filtrační nádobu vyčistěte
4. Preventivně zkontrolujte všechna těsnění a vyčistěte je od znečištění.
5. Naplňte nádobu chomáčky PureFlow ve stejné vrstvě jako původní filtrační materiál na předepsanou označenou úroveň.

FOTO: nikdy nepěchujte filtrační nádobu plnou PureFlow

6. Chomáčky vkládejte do filtrační nádoby volně. Chomáčky nesmí být namačkané, jinak ztratí filtrační efekt a funkčnost.
7. Sestavte a zapojte filtrační zařízení podle pokynů výrobce.

Jedno balení PureFlow (300 g) odpovídá 25 kg písku (1 pytel do běžné pískové filtrace).

Přehled balení PureFlow
1 balení /kartonová krabice/ = 300g

PureFlow v otázkách a odpovědích

Kolik kg PureFlow odpovídá 25 kg písku?
300 g PureFlow odpovídá 25 kg písku.

Může se PureFlow kombinovat s pískem?
PureFlow se může jednoduše položit na filtrační vrstvu písku. V této kombinaci s pískem nelze použít zpětný proplach a tak toto použití postrádá smysl. Důvod ke kombinaci PureFlow s pískem a jinými filtračními materiály není.

Je nutné s přechodem na systém PureFlow úplně odstranit z filtru písek?
Není nutné pečlivě odstranit vše. Vynikající vlastnosti PureFlow zcela odfiltrují zbytky písku. Samozřejmě je nutné pečlivě očistit těsnění a spoje.

Plave ve filtrační nádobě PureFlow?
PureFlow neplave, protože hustota polyesteru je vyšší než voda. Vzhledem k nízké tlakové ztrátě není ani materiál komprimován. Tak je zajištěna vysoká absorpční schopnost PureFlow po celou dobu životnosti.

Lze PureFlow čistit zpětným proplachem?
Ano, PureFlow však více „drží“ zachycené nečistoty.

Jaká je tlaková ztráta při použití PureFlow?
Pokles tlaku při filtraci je 10x menší než obvykle, pouze zanedbatelných 20 mbar.

Jaká je hustota PureFlow?
Hustota PureFlow je přibližně 25 kg/m3.

Mohou být s PureFlow prováděna aseptická opatření?
PureFlow se může zahřát na 75°C. (Platí pro bakterie, které nepřežijí 75°C, jako např. legionella při 60°C).

Jak se likviduje PureFlow?
Likvidace PureFlow je stejná jako domácího odpadu.

Je PureFlow rozměrově stabilní?
Ano. Ve srovnání s jinými novými moderními materiály PureFlow je rozměrově stabilní. Díky výrobě formou nekonečného vlákna se z něj neuvolňují vlákna, které by mohla poškodit např. čerpadlo.

Jaká je filtrační schopnost PureFlow?
I bez použití flokuantu pro vysrážení nečistot, je filtrační schopnost PureFlow výrazně vyšší, než filtračního písku.

Jaká je životnost PureFlow?
Pokud používáte PureFlow se stejnou péčí jako pískové filtry, lze při dobrém vyčištění na konci sezóny očekávat životnost PureFlow jako u filtračního písku (asi 2-3 roky).
Z hygienických důvodů doporučujeme výměnu každé 1 – 2 roky.
/Pokud při používání u domácího zahradního bazénu filtrační materiál PureFlow po sezóně vyjmete z filtrační nádoby a pečlivě jej properete proudem vody zahradní hadicí, případně čistícími chemickými přípravky, lze jej použít další rok./

Při provozu filtrační jednotky s PureFlow se může použít flokulantů?
Ano, PureFlow může být použit s flokulanty pro vysrážení nečistot, ale není nutné jejich používání za předpokladu, že se používá výhradně pro vysrážení jemných suspendovaných částic.

Pro jakou velikost je PureFlow vhodný?
PureFlow je vhodný pro filtrační systémy až do max. 1500 kg filtračního písku (filtrační zařízení s objemem zhruba 750 litrů).

Je PureFlow vhodný pro filtraci řas?
PureFlow je vhodný také pro filtraci řas. K úplnému odstranění řas pro jejich velikost (pod 0,003 mm) však nemusí dojít. Na samotnou likvidaci (ukončení růstu) řas však musíte samozřejmě použít chemii, UV lampu a pod.

Jak se PureFlow plní filtrační nádoba?
Nádoba musí být naplněna PureFlow volně. Pokud jsou chomáčky slisované, filtrační efekt nefunguje. Zároveň však mezi chomáčky nesmí zůstat mezery pro volné proudění vody mimo filtrační vrstvu až na dno filtrační nádoby.

Může se PureFlow dostat do trubek a sání během zpětného proplachu?
Obvykle ne. Většina filtračních nádob již obsahuje bezpečnostní síta. ve srovnání s jinými filtračními materiály z vláken je PureFlow tvarově stabilní, vyroben způsobem nekonečného vlákna a jednotlivá vlákna se neuvolňují.

Mohou se z PureFlow uvolňovat vlákna?
Toto nebezpečí nehrozí. Kromě toho jsou všechna čerpadla osazena sítky, která zachycují nebezpečné nečistoty. Poškození technických zařízení tedy nehrozí, pokud jsou používána správně.