PureFlow v otázkách a odpovědích

Kolik kg PureFlow odpovídá 25 kg písku?
300 g PureFlow odpovídá 25 kg písku.

Může se PureFlow kombinovat s pískem?
PureFlow se může jednoduše položit na filtrační vrstvu písku. V této kombinaci s pískem nelze použít zpětný proplach a tak toto použití postrádá smysl. Důvod ke kombinaci PureFlow s pískem a jinými filtračními materiály není.

Je nutné s přechodem na systém PureFlow úplně odstranit z filtru písek?
Není nutné pečlivě odstranit vše. Vynikající vlastnosti PureFlow zcela odfiltrují zbytky písku. Samozřejmě je nutné pečlivě očistit těsnění a spoje.

Plave ve filtrační nádobě PureFlow?
PureFlow neplave, protože hustota polyesteru je vyšší než voda. Vzhledem k nízké tlakové ztrátě není ani materiál komprimován. Tak je zajištěna vysoká absorpční schopnost PureFlow po celou dobu životnosti.

Lze PureFlow čistit zpětným proplachem?
Ano, PureFlow však více „drží“ zachycené nečistoty.

Jaká je tlaková ztráta při použití PureFlow?
Pokles tlaku při filtraci je 10x menší než obvykle, pouze zanedbatelných 20 mbar.

Jaká je hustota PureFlow?
Hustota PureFlow je přibližně 25 kg/m3.

Mohou být s PureFlow prováděna aseptická opatření?
PureFlow se může zahřát na 75°C. (Platí pro bakterie, které nepřežijí 75°C, jako např. legionella při 60°C).

Jak se likviduje PureFlow?
Likvidace PureFlow je stejná jako domácího odpadu.

Je PureFlow rozměrově stabilní?
Ano. Ve srovnání s jinými novými moderními materiály PureFlow je rozměrově stabilní. Díky výrobě formou nekonečného vlákna se z něj neuvolňují vlákna, které by mohla poškodit např. čerpadlo.

Jaká je filtrační schopnost PureFlow?
I bez použití flokuantu pro vysrážení nečistot, je filtrační schopnost PureFlow výrazně vyšší, než filtračního písku.

Jaká je životnost PureFlow?
Pokud používáte PureFlow se stejnou péčí jako pískové filtry, lze při dobrém vyčištění na konci sezóny očekávat životnost PureFlow jako u filtračního písku (asi 2-3 roky).
Z hygienických důvodů doporučujeme výměnu každé 1 – 2 roky.
/Pokud při používání u domácího zahradního bazénu filtrační materiál PureFlow po sezóně vyjmete z filtrační nádoby a pečlivě jej properete proudem vody zahradní hadicí, případně čistícími chemickými přípravky, lze jej použít další rok./

Při provozu filtrační jednotky s PureFlow se může použít flokulantů?
Ano, PureFlow může být použit s flokulanty pro vysrážení nečistot, ale není nutné jejich používání za předpokladu, že se používá výhradně pro vysrážení jemných suspendovaných částic.

Pro jakou velikost je PureFlow vhodný?
PureFlow je vhodný pro filtrační systémy až do max. 1500 kg filtračního písku (filtrační zařízení s objemem zhruba 750 litrů).

Je PureFlow vhodný pro filtraci řas?
PureFlow je vhodný také pro filtraci řas. K úplnému odstranění řas pro jejich velikost (pod 0,003 mm) však nemusí dojít. Na samotnou likvidaci (ukončení růstu) řas však musíte samozřejmě použít chemii, UV lampu a pod.

Jak se PureFlow plní filtrační nádoba?
Nádoba musí být naplněna PureFlow volně. Pokud jsou chomáčky slisované, filtrační efekt nefunguje. Zároveň však mezi chomáčky nesmí zůstat mezery pro volné proudění vody mimo filtrační vrstvu až na dno filtrační nádoby.

Může se PureFlow dostat do trubek a sání během zpětného proplachu?
Obvykle ne. Většina filtračních nádob již obsahuje bezpečnostní síta. ve srovnání s jinými filtračními materiály z vláken je PureFlow tvarově stabilní, vyroben způsobem nekonečného vlákna a jednotlivá vlákna se neuvolňují.

Mohou se z PureFlow uvolňovat vlákna?
Toto nebezpečí nehrozí. Kromě toho jsou všechna čerpadla osazena sítky, která zachycují nebezpečné nečistoty. Poškození technických zařízení tedy nehrozí, pokud jsou používána správně.