Představení PureFlow

Vylepšete svoji filtraci
PureFlow je inovativní, vysoce účinný filtr pro čištění kapalin, plynů a často se používá například jako náhrada původních náplní v bazénových filtracích.

PureFlow je vyráběn vrstvením nekonečného polymerního vlákna. Kilogram PureFlow obsahuje více než 650 km vlákna. 

S materiálem PureFlow při stejné filtrační vrstvě jako původní filtrační materiál dosáhete lepšího výsledku filtrování.

PureFlow z jednoho 300 g balení nahradí například  25 kg filtračního písku (1 pytel).

Ve filtrační nádobě PureFlow vytvoří dostatečnou filtrační vrstvu, která se přizpůsobí všem tvarům a rozměrům. Chomáčky není potřeba mačkat silou, pouze je potřeba se ujistit, že mezi chomáčky nezůstaly velké mezery až na dno nádoby. Minimální průměr filtrační nádoby musí být 20 cm.

PureFlow neplave, protože je těžší než voda. Materiál není ani vodou stlačován, voda snadno filtrační vrstvou protéká.

Pracovní tlak vody dostane nečistoty dovnitř materiálu PureFlow. Filtrace není omezena plochou, která se u tradičních filtrů rychle zanese. Materiál déle absorbuje nečistoty a zadrží jich daleko větší množství než tradiční filtrační materiály.

Bez použití flokulačních prostředků jsou odfiltrovány částice do velikosti až 0,010 mm, částečně do 0,003 mm a v malé míře i menší. Dosahuje se tak úspor i díky menší spotřebě doplňkových chemických přípravků (flokuantů).

Při používání nového filtračního materiálu PureFlow vás potěší vynikající vlastnost vláken a jejich struktur schopných odstranit velmi malé nečistoty i zákal.

Velká kapacita vstřebávání nečistot materiálem PureFlow umožňuje prodlužovat intervaly zpětného proplachování, čimž se snižují provozní náklady.